دانشکده زیست شناسی

دانشکده زیست شناسی به عنوان یکی از دانشکده‌های قدیمی دانشگاه دامغان بطور رسمی فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی خود را در بهمن ماه سال 1385 در 3 شاخه علوم گیاهی، زیست عمومی و سلولی مولکولی آغاز نمود. در حال حاضر در مقطع کارشناسی در 3 گرایش زیست شناسی جانوری، زیست شناسی سلولی و مولکولی و زیست شناسی علوم گیاهی دانشجو می‌پذیرد. در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده دارای 5 دوره کارشناسی ارشد در رشته‌های فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک اکولوژی، زیست تکوین، فیزیولوژی جانوری و بیوشیمی می‌باشد. گسترش تحصیلات تکمیلی دانشکده در دوره دکتری با پذیرش دانشجو در گرایش فیزیولوژی جانوری در سال 1393 آغاز گردید.

دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان، با دارا بودن 10 آزمایشگاه به نام‌های فیزیولوژی گیاهی، تشریح و مورفولوژی گیاهی، فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی رفتار، بیوشیمی، میکروبیولوژی، کشت بافت جانوری، الکتروفیزیولوژی، کشت بافت گیاهی و مرکز گیاه‌شناسی(هرباریوم)، است.

 

کلیپ معرفی دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان

اخرین رویداد ها

30 فروردین

روز علوم آزمایشگاهی، زاد روز حکیم سید اسماعیل جرجانی پزشک ایرانی

TOP