معرفی اجمالی دانشکده

دانشکده زیست شناسی در بهمن ماه سال 1385 فعالیت خود را آغاز نموده و در حال حاضر با داشتن 3 گرایش زیست شناسی عمومی، زیست شناسی سلولی و مولکولی و زیست شناسی علوم گیاهی در مقطع کارشناسی و 4 گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی، زیست شناسی بافت شناسی و جنین شناسی، فیزیولوژی جانوری و فیزیولوژی گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد، عزم آن دارد تا در آینده ای نزدیک با راه اندازی رشته علوم اعصاب در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری و نیز رشته های سلولی تکوینی و فیزیولوژی در مقطع دکتری به یکی از برترین مراکز علمی کشور در این رشته مبدل شود.

 همچنین این دانشکده دارای 7 آزمایشگاه به نام های آزمایشگاه گیاه شناسی، آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی، آزمایشگاه سلولی و مولکولی، آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری، آزمایشگاه میکروسکوپی، آزمایشگاه کشت سلول و بافت و آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی می باشد.

…جزئیات بیشتر

 
 

تماس با دفتر دانشکده


              داخلی  290

تلفن:      مستقیم  35220223-023

              دورنما  35220223-023

              پست الکترونیک biology@du.ac.ir