جلسه گفتگوی دانشجویان با اساتید دانشکده زیست شناسی

روز شنبه مورخ 16/9/92 مصادف با روز دانشجو در سالن اجتماعات خانه فرهنگ دانشگاه برگزار شد.

Leave a Reply