Hello World!

دانشکده زیست شناسی

مدیریت دانشکده زیست شناسی

دانشکده زیست شناسی در موقعیت مکانی پشت ساختمان امیرکبیر در دانشگاه دامغان قرار دارد،

ماموریت ما این است که در درک زندگی از سلول ها به مولکول هاو اکوسیستم و جانوران گیاهی، هدایت شده و اگاهی یابیم.

 Dr.Vahid Poozesh Assistant Professor

Email: poozesh@du.ac.ir

اخرین رویداد ها

۲۸ اردیبهشت

روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

۳۰ اردیبهشت

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام

۱۰ خرداد

ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام [ ١٥ رمضان ]

3 رتبه برتر