پژوهش های در حال اجرا

مطالعه فلوریستیک منطقه سربند دیباج

منطقه سربند دیباج تقریباً در دوازده کیلومتری شمال شرق دیباج واقع شده است. گستره ارتفاعی این منطقه با کوه های مرتفع همچون کرکسی و چالوئی 2000 تا 3750 متر تشخیص داده شد. سربند زیستگاه بسیار مناسبی برای حیات وحش تلقی می شود که می توان به حضور پستاندارانی مثل کل و بز، قوچ و میش و خرس قهوه ای اشاره کرد. پوشش گیاهی این منطقه توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته سیستماتیک-اکولوژی با همکاری اداره محیط زیست شهرستان دامغان در حال بررسی می باشد.

[divider line_type="No Line"]

3 رتبه برتر